Undervisningen vid Kinda lärcentrum i Kisa startar vecka 44. Sexton personer har sökt, antingen till barn- och utbildningsprogrammet eller till omvårdnadsprogrammet.

Samtliga är i dag elever som pluggar svenska för invandrare (SFI). Studierna inleds med en orienteringskurs över tio veckor.

– För att eleverna ska få bekanta sig med ämnena och hur det är att plugga på svenska, säger Sara Frank, kvalitetssamordnare vid bildningsförvaltningen.

Artikelbild

| David Wenhov (LPo) ser den nya utbildningen som ett embryo till en gymnasieskola i Kinda.

När det lackar mot jul är det dags att välja inriktning för fortsatta studier efter nyår.

Nämndens ordförande Ulf Johansson (S) kläckte idén i våras.

– Det är i linje med kommunens ambitioner att hitta folk till vård, skola och omsorg. Jobbspår blir också en väg som underlättar till studier och en väg in i samhället för våra nysvenskar.

David Wenhov (LPo), andre vice ordförande i nämnden, ser också Jobbspår som ett embryo till en gymnasieskola i Kinda efter nedläggningen av industriprogrammet vid Allhamra för snart ett år sedan.

Undervisningen sker i samverkan med kommunens arbetsmarknads- och integrationsenhet och ryms inom bildningsnämndens budget.