– Jag är glad över att vi har fått jobbet, så mycket kan jag säga, men jag väntar gärna med att kommentera innan jag får ta del av beställarens beslut. Helst vill jag också ha ett kontrakt skrivet först, förklarar Linköpingsföretagets vd Lars Westin, samma dag som nämnden fattat det nya tilldelningsbeslutet.

Som vi tidigare har rapporterat var det redan i mitten av december förra året som det första upphandlingsförfarandet i projektet slutfördes. Då var det Kindaföretaget Jens-Åke Bygg AB som gick vinnande ur anbudskampen, men den andra anbudsgivaren, Malmberg Water AB, överklagade kommunens beslut och fick medhåll av förvaltningsrätten. Upphandlingen gjordes om, resultatet blev detsamma och Malmberg Water AB gjorde, genom samarbetspartnern Miljöbyggarna Entreprenad AB, en ny överklagan. Nu, innan förvaltningsrätten hunnit att besluta i frågan, gör kommunen alltså en vändning och har återkallat sitt beslut.

– Genom överklagandet blev vi uppmärksammade på brister i anbudet som ledde till att vi beslutade att upphäva den tidigare tilldelningen. Vi efterfrågade förtydligande information vilket inkom till oss i tid, men den var av sådan omfattning så att det bedöms som att anbudsgivaren gavs möjlighet att komplettera sitt anbud mer än tillåtet i upphandlingssammanhang, förklarar nämndordförande Mikael Österling (L).

Artikelbild

| "Vi tar med oss att upphandlingar är komplicerade och tidskrävande", förklarar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling.

När vi når Kindaföretaget Jens-Åke Bygg AB:s projektledare Markus Härnström har han nyligen nåtts av beskedet.

– Vi har precis börjat att fundera över situationen, så i dagsläget har jag ingen kommentar, meddelar han.

Den här gången står Linköpingsföretaget Miljöbyggarna på egen hand för generalentreprenaden. Deras anbud var 1 823 000 kronor dyrare än det som Kindakonkurrenten lämnade vilket innebär att prislappen landar på 18 300 000 kronor. Den totala summan för om- och tillbyggnationen av vattenverket förväntas därmed bli 25 000 000 kronor. Tanken är nu att entreprenaden, efter alla turer, ska kunna starta under hösten.

– Vi tar med oss att upphandlingar är komplicerade och tidskrävande och att det är viktigt att vara ute i god tid. Under den här resans gång har vi reviderat våra utvärderingsrutiner så att vi numera även har en intern referensgrupp för utvärdering av inkomna anbud i större entreprenader. Det är positivt att konstatera att det finns flera entreprenörer som tävlar om att få uppdrag i Kinda, avslutar Mikael Österling.