Det var i slutet av augusti som samhällsbyggnadsnämnden beslutade att avbryta upphandlingen för den blivande räddningsstationen vid Mariaberget i Kisa.

Ett enda anbud hade lämnats och det låg runt 10–15 miljoner kronor över beslutad budgetram.

– Det är mycket för högt, sa nämndens ordförande Björn Hoflund den 25 augusti.

En månad senare säger han:

– Den nya upphandlingen ska föregås av en grundlig genomgång. Det gäller behov, lagkrav, regler, önskemål och hur vi ska tillgodose det.

Vid omtaget ska även kostnaderna granskas på nytt för att eventuellt hitta besparingar.

Bita Almasian, chef för samhällsbyggnad, räknar med ett års förberedande arbete innan det kan bli dags för byggstart.