– Det är lätt att uppfatta att här finns tre miljoner kronor att hämta om man bara fattar ett bra beslut, men så enkelt är det inte. Nu behöver vi tänka på ett positivt sätt och lägga "flyttbeslutet" åt sidan. Vi måste jobba med Itsam på alla nivåer för att på den vägen effektivisera och kanske få en lägre it-kostnad, förklarar Kindapolitikern och påpekar att ks (kommunstyrelsen) ännu inte berett utredningens resultat.

För några dagar sedan rapporterade vi att Kinda kommuns utredning, gällande möjliga alternativ till den nuvarande it-verksamheten, var klar. Det externa konsultbolaget har lämnat in sitt projektavslut och ska presentera resultatet för kommunstyrelsen i september. Nu ger kommunens oppositionsråd sin syn på it-frågan, och lyfter fram en specifik paragraf i Itsams förbundsordning.

– Paragraf 17 som rör utträde är väldigt hårt hållen. Uppsägningen är på 36 månader och vi får stå för alla de kostnader som utträdet kan medföra. Det innebär att om ett sådant beslut skulle fattas nu vid årsskiftet är det först 2023 som man eventuellt hämtar hem några pengar, menar Segerstéen och fortsätter:

Artikelbild

| I Itsams förbundsordning står det att medlemskommunerna har en 36 månader lång uppsägningstid och att alla kostnader som ett utträde medför ska betalas av den kommun som lämnar.

– Ett utträde skulle också uppfattas som en elak handling av motparten, alltså Itsam, och då skulle det under de här tre åren vara svårt att diskutera och arbeta tillsammans.

Hur ser du på de frågetecken som lyfts fram kring utredningen?

– Jag kan förstå de ifrågasättanden som förbundsdirektören gör. Jag brukar säga att även om jag säger att jag inte är jävig är det hur motparten och omgivningen uppfattar det, och Itsam uppfattar det ju definitivt på det sättet, och det komplicerar frågan. Nu gäller det att vi jobbar positivt framåt för att finna lösningar.