– Det är otroligt hur populärt det har blivit att söka bidraget och överhuvudtaget bygga solceller, i snitt får vi in väldigt många ansökningar varje dag och varje månad. Bara den 14:e juli fick vi in fyra stycken, berättar Henrik Karlsson, handläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Den totala budgeten för regeringens solcellsstöd är i år 736 000 000 kronor, pengar som fördelas mellan landets län beroende på söktryck. Numera gäller stödet 20 istället för 30 procent av de stödberättigade kostnaderna vid en solcellsinstallation. Ett stöd som omkring 15 fastighetsägare i Kinda fått beviljat bara under juni och juli månad.

– Överlag är det väldigt många som har sökt det här stödet för solceller och det har gjort att de flesta län har haft köer med lång väntetid från inlämnad ansökan till beslut. Nu har vi kunnat fatta många beslut på en gång och det gäller ansökningar som lämnades in i juli och augusti förra året, förklarar Karlsson och fortsätter;

Artikelbild

| "I snitt får vi in väldigt många ansökningar varje dag", menar Henrik Karlsson, handläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

– Det gjordes många ansökningar under den perioden, men ännu fler i slutet av 2018 och i början av det här året. Vi har inte riktigt sett effekten av det sänkta stödet än, vi har ingen statistik över förändringen.

I mitten av juli hade cirka 530 östgötar fått sina ansökningar beviljade under året, samma siffra för Kinda var då 33 stycken. Det är en siffra som går att jämföra med grannkommunerna Åtvidaberg och Ydre där tio respektive nio personer beviljats solcellsstöd.