Kindamat med ordförande Barbro Bragée i spetsen prisas för sin vision att "synliggöra och få Kindas invånare att upptäcka den lokalproducerade maten", skriver rotaryklubben i sin motivering och fortsätter:

"Detta görs genom att anordna föreläsningar, seminarier och studieresor med koppling till matproduktion. Särskilt kan framhållas den mycket högkvalitativa föreläsningsserie som föreningen genomförde 2016-2017 och som var mycket välbesökt och uppskattad."

Fonden efter tandläkaren och Rotarymedlemmen Gustaf Sundström instiftades 1962 och förvaltas av Kisa rotaryklubb.

Kindamat började som ett leaderprojekt 2010 med syfte att synliggöra och upptäcka den lokala maten. Sedan 2014 är Kindamat en ideell förening.