– Efter tre månader visar prognosen för helårsresultatet ett underskott på 3 300 000 kronor, vilket går att jämföra med det budgeterade överskottet på 14 500 000 kronor, meddelar kommunchef Rosie-Marie Fors.

Vad beror det här underskottet på?

– Det är ganska många parametrar som spelar in men det som för med sig störst kostnader, och som vi inte har kunnat förutse, är att placeringskostnaderna (inom individ- och familjeomsorgen) är högre än väntat och att vi har fler gymnasieelever i år som också går längre tid och på dyrare program.

Artikelbild

| De respektive nämnderna har tagit fram åtgärdsplaner för att komma till rätta med ekonomin. Vilka effekter dessa åtgärder förväntas få redogörs i slutet av april.

De båda punkterna som kommunchefen nämner står tillsammans för cirka 10 000 000 kronor av de totala avvikelserna i budgeten. Andra orsaker till den dystra prognosen är bland annat ökade kostnader inom äldreomsorgen, dyrare färdtjänst och skolskjuts samt lägre ersättning från Migrationsverket. Störst ansvar ligger på bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden som båda tagit fram åtgärdsplaner för att rätta till ekonomin, även kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har gjort mindre insatser.

– Vi får en uppföljning som presenteras den 27:e maj och då får vi reda på vilka åtgärder nämnderna har påbörjat och vilken verkningsgrad de förväntas ge. Vår förhoppning nu är att vi ska kunna nå ett nollresultat och att de insatser som görs i år ska ha positiva effekter under 2020, berättar Fors.

De röda siffrorna i prognosen skapade stor debatt under måndagens kommunfullmäktigesammanträde i Leoparden. Bland annat uttryckte vänsterpartiets Anders Lind en oro inför de ledande politikernas inställning.

– En ökad inflyttning kommer inte att lösa de ekonomiska problem som Kinda står inför. Det kan på bästa fall vara en bit på vägen men vi står inför otroligt stora utmaningar som riskerar att drabba välfärden om vi inte vidtar åtgärder nu, sa Kindapolitikern och Sverigedemokraternas Christian Nordin Olsson fortsatte:

Artikelbild

| "Vår förhoppning nu är att vi ska kunna nå ett nollresultat", meddelar kommunchef Rosie-Marie Fors.

– Det är inte ofta som jag håller med vänsterpartiet men här har vi en gemensam syn. Jag blir inte betryggad när nämnderna meddelar att man jobbar för att kanske nå ett nollresultat, det är inte godkänt. Fler åtgärder än de vi har i dag måste till.

Vård- och omsorgsnämndens Lars Karlsson (L) svarade i sin tur:

– Jag blir bekymrad när vi får det att låta som att vi ser lättvindigt på de problem som väntar, det är helt felaktigt. Det är därför vi har valt att lägga ner extra tid på budgetarbetet och när det gäller min nämnd har vi tagit fram en åtgärdsplan som leder till en budget i balans.