Bankens årsredovisning var nyss klubbad när valberedningens ordförande Tomas Johansson presenterade förslag till höjningar av arvode till styrelse, huvudmän och valberedning.

Bland andra skulle ersättningen till styrelsens ordförande höjas till 182 000 kronor/år, vice ordförande till 136 500 kronor/år och styrelsens ledamöter till 113 750 kronor/år.

Höjningar på mellan 170 och 733 procent. Dessutom skulle det utgå 8 000 kronor/sammanträde.

Artikelbild

| Peter Sterne motsatte sig förslaget om höjda arvoden till förtroendevalda inom banken.

Det fick Peter Sterne, huvudman från Ydre, att undra:

– Det är ganska stora höjningar. Hur mycket ökar kostnaden som redan i dag ligger på 7,8 miljoner?

Svaret uteblev, men Tomas Johansson motiverade höjningarna med ökade krav, nya regler, större ansvar och mer tid för inläsning. Argument som inte bet på Peter Sterne som ville förkasta förslaget.

– Det här är inte rimligt. Något liknande finns inte i världen utanför banken, inte ens i andra banker. Banken har ett himla gott renommé som är viktigt att vårda. Det här leder bara till badwill (dåligt anseende).

Sterne hänvisade till relationerna med bankens kunder.

– Det är kunderna som betalar våra ersättningar.

Mötesordförande Anders Andersson konstaterade att det fanns två förlag till beslut.

– Är stämman beredd att avgöra frågan?

Det blev total tystnad tills frågan ställdes på nytt.

Efter votering bland 29 närvarande huvudmän stod det klart med röstsiffrorna 16–13 att det blir oförändrade ersättningar det närmaste året.