"Vi vet hur många som slutar, men vi vet oftast inte varför. Det borde vara obligatoriskt att ta reda på varför man väljer att avsluta en anställning, vilket kan vara viktigt för helhetsförståelsen", skriver SD-politikern Christina Nilsson i en motion som lämnas in till fullmäktige på måndag. 

I stora drag föreslår partiet att man som regel bör ta reda på bakgrunden till uppsägningar. Detta ska sedan skickas vidare till HR-avdelningen som sammanställer underlaget. 

– Genom kunskap kan man förebygga det som inte fungerar bra. Ingen verksamhet har i dag råd att låta eventuella arbetsmiljöproblem fortgå utan åtgärder, menar Nilsson.