Och det går att konstatera att det råder en optimism bland skogsägarna som deltagit i undersökningen.

– Vi har en stor framtidstro på skogens betydelse framöver. Det viktigaste för oss är skogsbruket, det är det som ger mest inkomster, säger kusinerna Niklas och Sören Gustafsson som driver skogs- och lantbruk på bland annat gården Hamra, strax utanför Rydsnäs i Ydre kommun.

Gården har anor sedan 900-talet och kusinerna är fjärde generationen som driver verksamheten vidare.

Artikelbild

| Kinda-Ydre Sparbanks Kjell Åsen och Niklas och Sören Gustafsson

– Vi tog över gården i slutet av 1990 och fram till dess var det mjölkproduktion. Sedan dess har vi köpt till ett par fastigheter, säger Niklas Gustafsson.

Totalt är gårdarna 850 hektar stora, varav 600 hektar är skog. Utöver skogsbruket finns ett närmare 400 köttdjur på gårdarna.

– Vi sköter i princip allt själva. Vi har egen skotare och gallringskördare. Planteringarna lejer vi bort, säger Sören Gustafsson.

På torsdagen presenterades Skogsbarometern, som utförs av Swedbank, Sparbankerna och LRF-konsult, på Kinda-Ydre Sparbank i Österbymo. Utöver kusinerna fanns även Fredrik Rosén från LRF Konsult och Sparbankens Kjell Åsen på plats. Undersökningen som genomförs av SIFO redovisar hur 750 slumpvis utvalda skogsägare ser på marknaden och vilka förväntningar de har på konjunkturen.

Artikelbild

| Kjell Åsen, Niklas Gusatfsson, Sören Gustafsson och Fredrik Rosén presenterade Skogsbarometern

– Undersökningen visar att skogsägare gärna vill köpa mer skog och att 56 procent av skogsägarna har inga lån alls, sa Fredrik Rosén.

Snittet på en skogsgård på landet ligger på cirka 35 hektar.

Artikelbild

| Fredrik Rosén, LRF Konsult, sa att över hälften av skogsägarna inte har några lån alls

– Äganderätten tillsammans med lönsamheten och värdeutveckling är de faktorer som skogsägare tror kommer att påverka deras framtida skogsägande mest, sa Kjell Åsen.

Ett problem som landets skogsägare står inför är att rekrytera folk till skogsbruket.

Artikelbild

| Det pekar uppåt för det svenska skogsbruket

– Här tror jag att det är viktigt att lönerna höjs, så att vi får in kompetent folk till skogen. I dag är det mycket som kan gå fel på grund av inkompetens. En skördare för fem miljoner kronor, kan inte få stå still bara för att det inte finns rätta folk att få tag, säger Niklas Gustafsson.

Vad skulle kunna hota det svenska skogsbruket?

– Det största hotet är klimatförändringar som kan föra med sig bränder, stormar och insekter som tar död på eller förstör skogen, menar Sören Gustafsson.