Björn Morell har i en motion förslagit att Kinda kommun genomför nödvändiga detaljplaneförändringar i Rimforsa centrum som medger byggande av bostäder.

Samtidigt vill Morell att kommunen "skyndsamt" inleder samtal med aktörer som är villiga att bygga hyresrätter i Rimforsa.

– Det finns stora behov av centrala bostäder bland unga, gamla och familjer. Och vi vill skapa en kreativ miljö och en mötesplats för alla generationer, sa Morells partikollega Anders Lind (V) när motionen behandlades i kommunfullmäktige nyligen.

Fullmäktige beslutade dock att motionen skulle anses som besvarad med hänvisning till att arbetet med en fördjupad översiktsplan för Rimforsa pågår.

Björn Hoflund (M) påpekade att kommunen för en dialog i frågan. Det stora problemet är bristen på mark.

– Här för vi intressanta förhandlingar som jag inte vill gå in på här.

Anders Lind kände tillförsikt efter Hoflunds inlägg.

– Jag hör vad du säger och litar på vad du säger. Det är oerhört viktigt att kommunen håller ihop det hela.

Som vi rapporterat tidigare har bostadsstiftelsen Kindahus planer för nya lägenheter i Rimforsa.