I höstas anställdes Bita Almasian som ny förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen. Nu riktas skarp kritik mot hennes sätt att leda verksamheten.

Bo Cronlycke är ordförande för Vision i Kinda:

– Jag har lämnat in en skrivelse till HR-chef Peter Utter där jag påpekar att det brister i förvaltningschefens erforderliga kunskaper för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Vision menar att det är mycket skarp kritik som riktas mot förvaltningschefen, vilket har inneburit att medarbetare har blivit sjukskriven och att medarbetare har sagt upp sig och att anställda på förvaltningen går till arbetet med ångest och oro inför bemötandet från förvaltningschefen.

– Mycket allvarligt är även att medarbetare har försatts med munkavel, säger Bo Cronlycke.

I vilka situationer menar ni att människor belagts med munkavle?

– Det har i princip varit så över lag, från fotfolket till mellanchefer. Man har blivit förbjuden att prata med politiken och pressen, säger Bo Cronlycke och fortsätter:

– Nu är situationen sådan att medarbetarna inte vet vem man ska vända sig till i förtroendefrågor. Det har även uppkommit en förtroendekris kring vem man kan lita på, det vill säga prata med utan att man blir utsatt för repressalier.

Vad menar ni att det varit för typ av repressalier?

– Man har blivit intagen på förvaltningschefens rum och blivit utskälld och fått frågan vem som har sagt vad och försökt att ta reda på källan. Det har även varit så att man fått ett samtal från förvaltningschefen om att man gör fel, säger Bo Cronlycke.

Kommunchef Rosie-Marie Fors hävdar att man sköter det här ärendet internt:

– Jag kommer inte att kommentera det här i media. Vi hanterar det här internt.

Kommer ni att svara Vision?

– Det kommer vi att göra, säger Rosie-Marie Fors.

Även Bita Almasian är mycket sparsam i sina kommentarer:

– Jag har inget att kommentera till tidningarna. Att medarbetare har förlagts med munkavle har jag inga kommentarer till. Mitt ansvar är mot nämnden, i övrigt vill jag inte ta de här sakerna med tidningen.

Torbjörn Buss anställdes som fastighetsstrateg under hösten 2016:

– Jag sa upp mig för ett par veckor sedan och anledningen är förvaltningschefens sätt att leda verksamheten. Den metodiken som Bita Almasian har drivet sedan i höstas passar inte alls i kommunhuset. Samtliga vi som jobbar inom förvaltningen har det gemensamma målet att driva vårt samhälle framåt. Vi är inte vana att ha en chefs metodik som skapar oro, dålig självkänsla och där människor tydligt får reda på att vi inte passar in och bör sluta vår anställning.

Vi har sökt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L) per telefon och sms, men utan framgång.

Kinda kommuns ledord är, dialog, samarbete och framåtanda, vilka ska genomsyra kommunens hela verksamhet. Den kritik som framförts av Vision kommer diskuteras vidare på personalavdelningen, säger Peter Utter.

– Vi jobbar hårt med arbetsmiljön ute i våra verksamheter som till exempel medarbetarsamtal, vilka vi följer upp resultaten ifrån och utbildningar inom arbetsmiljöfrågor. I övrigt kan jag inte kommentera synpunkterna som har inkommit, men en bra arbetsmiljö är grunden i verksamheten, säger Peter Utter.

– Vi vill ha ett svar senast 17 juni och visar sig att svaret är otillfredsställande eller att vi inte alls får in något svar kommer jag överväga och begära att Arbetsmiljöverket ingriper och prövar frågan, säger Bo Cronlycke.