Det är trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland som lägger fram en strategi för stöd till utveckling av skogsnäringen.

Syftet är ett växande näringsliv där företag och kunskap bidrar till att länet uppfattas som en attraktiv region.

Förutsättningarna är goda. Den årliga tillväxten av skog är fem miljoner kubikmeter varav fyra miljoner avverkas. För tillverkning av pappersmassa, papper, kartong eller sågade varor.

Artikelbild

| Göran Gunnarsson är mycket belåten med förslaget till ny strategi för skogen.

Så vad göra med det resterande virkesförrådet som växer för varje år som går?

Göran Gunnarsson (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, säger:

– Det finns ett kunnande och en utvecklingsvilja, inte minst i Kinda, men på lång sikt behöver vi skapa förutsättningar för nya produkter. Vi behöver till exempel ersätta plasten för att få bort den i Östersjön och det måste ske fort.

Målet med skogstrategin är ett fossilfritt och biobaserat samhälle. Vägen dit formuleras i fyra inriktningar:

* År 2030 finns en stor och utbredd kunskap i Östergötland om skogens betydelse för ett hållbart samhälle.

* År 2030 samverkar skogsföretag i länet för att kontinuerligt hitta vägar för att öka förädlingsvärde och lönsamhet.

* År 2030 ligger Östergötland i framkant när det gäller utveckling och användning av skogsbaserad råvara till material, produkter och tjänster.

* År 2030 är kompetens och kompetensförsörjning inom skogsnäringen i Östergötland säkrad.

Enligt Göran Gunnarsson är tanken och ambitionen att erbjuda relevanta utbildningar på olika nivåer.

I samverkan mellan skogsföretag, lantbruksuniversitetet och Skogshögskolan, och med Vreta Kluster som bas för arbetet.

Ur ett Kindaperspektiv handlar det om ett utökat stöd och rådgivning till lokala entreprenörer. Förhoppningen är nya arbetstillfällen, men också en bredare förståelse för betydelsen av skogen som resurs.

– Vi måste få större allmän kunskap om skogen, inte minst när det gäller barnen som i Kindas fall bo i en skogskommun.

Förslaget till strategi för skogsnäringen i Östergötland går nu ut på remiss. Göran Gunnarsson hoppas på att många instanser lämnar synpunkter.

– Så många och så brett som vi någonsin kan få.

Remisstiden går ut i oktober, men Göran Gunnarsson har inget emot att skogen kommer upp till diskussion inför valet i höst.

Däremot står han fast vid att skogsstrategin i sin slutliga utformning ska beslutas av nuvarande majoritet i Region Östergötland.