– De 17 miljonerna fördelas så att två miljoner är för i år då den åtgärdsförberedande undersökningen gemomförs och resterande 15 miljoner är märkta för saneringen av den giftiga marken som kommer att utföras under nästa år, säger Geira Torjusen, handläggare på miljöskyddsenheten hos länsstyrelsen i Östergötland.

Mellan 1918 och 1958 låg Brandsnäs såg på Torpön i Ydre. Under flera perioder impregnerades virke som innehöll dioxiner.

Våren 2015 tog länsstyrelsen i Östergötland tolv jordprover inom området som visade mycket höga halter av dioxiner. Den högsta dioxinhalten, 44 gånger Naturvårdsverkets riktlinjer, uppmättes i närheten där den gamla sågverksbyggnaden låg. Sweco, som utförde analyserna av jordproverna, skrev i sin rapport att delar av området borde stängas av och att man skulle undvika all kontakt med sjöbotten och undvika kontakt med jord på de förorenade områdena.

Artikelbild

| Vid Duntisviken i sjön Sommen på Torpön låg mellan 1918 och 1958 ett sågverk som impregnerade virke som innehöll dioxiner.

– Ganska omgående gjordes en del åtgärder som att man täckte över förorenade områden och varningsskyltar sattes upp, säger Geira Torjusen.

Eftersom det inte längre finns någon ansvarig från sågverkstiden så har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) gått in som huvudman för saneringen.

– När saneringen startar under 2020 är lite oklart, men man kommer att undvika sommarperioden, då det är mycket turism på Torpön, säger Geira Torjusen.

LÄS MER: Nu ska gifterna bort - för 42 miljoner