"Klimatet är en ödesfråga och en anpassning till de förändringar som vi redan får känna på är nödvändigt att arbeta aktivt med", skriver Margareta Holm (MP).

Hon föreslår att Kinda kommun anställer en klimatstrateg snarast med uppgift att arbeta för ett hållbart samhälle.

I en annan motion föreslår hon att kommunen inrättar en heltidstjänst med inriktning på biologisk mångfald och hållbar utveckling enligt FN:s 17 globala mål.

"Vi är i dag inne i det sjätte massutrotandet av liv på jorden orsakat av mänsklig aktivitet, enligt en enig forskarkår. Den biologiska mångfalden utarmas i rasande takt", skriver Margareta Holm och fortsätter:

"Därför behöver den biologiska kompetensen i Kinda utökas".

I MP:s tredje motion föreslås att kommunen inrättar en bilpool som är öppen för allmänheten enligt en modell som finns i Linköpings kommun. Syftet är att minska behovet av att äga en bil och därmed bidra till att sänka kommunens klimatbelastning, skriver Pontus Wessman (MP) och avslutar:

"Och sist men inte minst skulle det minska behovet av att äga en (andra) bil".