Partikollegan Hans Måhagen (S) föreslog att även platsen som ersättare skulle tillfalla C/L/LPo/S-majoriteten. Han hänvisade till att det är så i övriga medlemskommuner.

Christer Segerstéen (M) var av annan uppfattning och vidhöll att ersättaren skulle representeras av oppositionen med tanke på de senaste turerna kring Itsam med utredning om en eventuell flytt från Kisa.

Han fick medhåll av Anders Lind (V):

Artikelbild

– En klok synpunkt. Nu är det ett slutet system som behöver bli mer transparent.

Christian Nordin Olsson (SD) var inne på samma linje.

Efter betänketid valde majoriteten att acceptera oppositionens önskemål. Platsen går till antingen M eller KD och valet verkställs av fullmäktige i december.