Direkt från ett möte till ett annat, telefonsamtalen avlöser varandra och kalendern är fullspäckad med viktiga hållpunkter. Nu när valet stundar råder hektiska tider för landets politiker och Liberalernas Lars Karlsson är inget undantag, snarare tvärtom. Som första namn på kommunlistan och andra namn på riksdagslistan ställs Kindapolitikern inför en tuff avvägning. Var ska han lägga fokus?

– Jag har försökt att behålla fokus lokalt och istället göra enstaka gästspel utanför kommunens gränser, men det är klart att det både har varit svårt och hektiskt. Rätt ord för att beskriva mitt liv just nu kanske inte är kaos, men det är helt klart ganska stressigt och jag har många bollar i luften, dessutom fick vi tillskott i familjen i våras, men den här perioden innan valet är givetvis hur rolig som helst, berättar det nuvarande oppositionsrådet.

I valet för fyra år sedan var det 790 Kindabor som var röstberättigade mellan åldrarna 18 till 24 år, en åldersgrupp som motsvarar cirka tio procent av kommunens samtliga väljare. Hur gör kommunens politiker för att locka dessa väljare till valurnorna, framförallt förstagångsväljarna, och hur ska de yngsta invånarna lockas till att se en framtid i kommunen? Med dessa frågeställningar i ryggsäcken valde Lars Karlsson Leoparden, tidigare Folkets hus i Kisa, som plats för intervjun. En plats han anser spelar en viktig roll för Kindas unga.

Artikelbild

Liberalernas Lars Karlsson valde Leoparden, tidigare Folkets hus, som plats för intervjun. "Vi behöver fler mötesplatser", menar han. Foto: Dennis Petersson

– Det vi saknar bland ungdomarna, framförallt i Kisa, men även i övriga Kinda, är mötesplatser där man kan träffas. Jag tycker att Leoparden används alldeles för lite. Man borde kunna göra så mycket mer och jag skulle vilja se ett ungdomshus innanför byggnadens väggar där man medvetet använder de resurser som finns. I en kommun måste man kunna träffas och det finns ju inget roligare än att hitta till exempel olika nördföreningar, och det här huset skulle kunna vara en sådan plats, menar Lars Karlsson.

Själv växte han upp i Skeda Udde och är väl medveten om hur det är att vara ung på en landsbygdsort. Med denna erfarenhet att luta sig mot lyfter Lars Karlsson också fram kommunikationen som en ödesfråga för kommunen, men också arbetsmarknaden och hur de lokala företagen ska få de bästa av förutsättningar att blomstra.

– Kommunikation är en nyckelfaktor, både de mindre och större farlederna. I Rimforsa tycker jag att det fungerar bra, men ska vi på allvar få fart på samhället även i Kisa måste Stångådalsbanan rustas upp, tiden det tar att åka till Linköping måste minskas. Det skulle betyda oerhört mycket för hela kommunen, säger liberalen och fortsätter:

– Vi tror också på nyföretagande. Vi vill växla upp möjligheterna för växtkraften i kommunen och det gäller ju i allra högsta grad för de unga Kindaborna. Vi vill ge dem större karriärmöjligheter inom de lokala företagen vilket också är nyckeln för att de unga väljarna ska kunna se en framtid här i Kinda.

Artikelbild

Varför ska man då, som ung Kindabo, rösta på Liberalerna i kommunvalet?

– De här väljarna står ju med hela framtiden framför sig och det är ju politiska beslut som står bakom det mesta av deras framtidsförutsättningar. I grunden vill vi i Liberalerna skapa ett attraktivare Kinda som är en plats där man i olika åldrar ska kunna trivas. Charmen med den lilla kommunen som ändå är nära storstaden ska leva vidare och man ska ha möjlighet att göra karriär i en vacker miljö med ett rikt och givande föreningsliv. Kinda ska vara ett samhälle där man både har tryggheten att falla tillbaka på och det roliga nöjeslivet att åka iväg till med goda kommunikationer.