Det är kommunalförbundet Itsams vd Mattias Robertson Bly som på uppdrag av förbundets styrelse har utrett förutsättningarna för byte av lokaler till Linköping.

Granskningen tar hänsyn dels till möjligheterna till kompetensförsörjning, dels uppdraget att tekniskt svara för den it-service som medlemskommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög efterfrågar.

Mattias Robertson Bly konstaterar att det inte finns några juridiska hinder att flytta från Kisa till Linköping.

Artikelbild

Ett byte påverkar heller inte Itsams arbete eller arbetsformerna i kommunalförbundets styrelse.

Men framför allt pekar han på att möjligheterna att hitta kompetenta medarbetare skulle öka med en placering av huvudkontoret i Linköping.

I synnerhet om lokalerna ligger i Mjärdeviområdet med närhet till Linköpings universitet där utbudet och efterfrågan på kompetens är högt, enligt Robertson Bly.

I utredningen pekar han på svårigheter att kunna locka till sig utbildade medarbetare till kontoret i Kisa. Dessutom är lokalerna i det så kallade Bexhuset otillräckliga.

Artikelbild

Visserligen uppfattar de som söker Itsams tjänster som attraktiva, men backar på det geografiska avståndet.

Mattias Robertson Bly skriver: "Den främsta motiveringen är att det är relativt dyrt att pendla och den kostnaden är för stor i jämförelse med lönen. En annan motivering är att tiden det tar att pendla gör att livspusslet med vardag, familj och fritid blir svårt att få ihop."

Artikelbild

| Lars Karlsson (L) synar utredningen.

Lars Karlsson (L) tillhör toppskiktet i den nya majoriteten i Kinda och är dessutom ersättare i Itsams styrelse. Han ser utredningen som en partsinlaga och är ytterst besviken.

– Jag reagerar framför allt på bilden av Kinda som en plats där det är svårt att hitta arbetskraft. Det är en myt och det kan jag inte ställa mig bakom.

Som exempel nämner han flera företag i kommunen med krav på hög kompetens som lyckas hitta medarbetare de behöver.

– Det är inga problem, men de kanske inte bor i Kinda, men trivs med att arbeta i kommunen.

Hur tänker ni agera nu?

– Vi ska prata ihop oss med andra kommuner och vara tydliga med att det skulle vara ett dumt beslut att flytta.

Enligt utredningen skulle en flytt till Linköping innebära kostnader på mellan fyra och fem miljoner kronor.

Itsams direktion går till beslut i frågan, som berör ett 50-tal anställda, den 29 november.