I den hårda blåsten föll ett träd på väg 584 mellan Kisa kyrka och Sävsjömåla.

Trädfallet gjorde att vägen var helt avstängd i båda riktningarna. Innan räddningstjänsten kom på plats hade dock någon vänlig själ lyft bort trädet så att halva vägbanan blev passerbar.

Senare i kväll ska den andra delen av trädet plockas bort från vägen.