Arbetet med 2+1-väg på riksväg 23/34 är inne i sitt slutskede.

– Vi är inne i den absoluta slutfasen med asfaltering och arbete med räcken, och det ger stora störningar för trafiken, säger Lisa Herland, projektledare vid Trafikverket.

Det kan trafikanter som hört av sig till oss intyga. En av dem skriver i ett mejl:

"Igår kväll skulle maken hämta mig. Vid Brokind var det tvärstopp och lång kö. När han skulle slingra sig runt och vända berättade en förare att han suttit där i 40 minuter. Det är ju inte klokt!"

Lisa Herland igen:

– En stor del av beläggningsjobbet sker nattetid. Asfalteringen är en stor utmaning för oss eftersom vi är fyra veckor försenade på grund av eldningsförbudet i somras.

Vad i arbetet kunde inte utföras?

– Vi kunde inte använda brännare som går först och som värmer upp det befintliga materialet och som återvinns på plats.

När beräknas arbetet vara klart?

– I slutet av oktober.

Ombyggnationen av sträckan Rimforsa-Skeda udde inleddes våren 2017. För cirka 90 miljoner kronor inklusive kostnader för marklösen och projektering får vägen omväxlande körfält 1+1, 2+1 och 2+2 och mitträcken (utom vid broarna). Dessutom viltstängsel som vid Eda kombineras med en viltport – en möjlighet till passage för större vilt som tidningen berättat om tidigare. Platsen strax norr om Hamra gård är en av de mest drabbade i Östergötland när det gäller viltolyckor.

Sträckan Rimforsa-Skeda udde utgör den sista tredjedelen av ombyggnationen av riksvägen Kisa-Linköping.