– Vi är väldigt tacksamma över den stora uppslutningen och det tyder på att det finns ett stort engagemang i frågan om seniorverksamhet och träffpunkter. Att vi står i en tid av förändring har säkert inte undgått någon och precis som för många andra kommuner behöver vi nu hitta sätt att utveckla vår samverkan med civilsamhället. Vi hoppas att det här mötet ska ge upphov till kreativa idéer och att vi tillsammans kan ta ett steg mot att skapa välfärdstjänster, sa vård- och omsorgsförvaltningens chef Ida Björkman i mötets inledning.

Som vi tidigare rapporterat har vård- och omsorgsnämndens beslut att förändra den kommunala seniorverksamheten, ända sedan det togs i maj tidigare i år, skapat reaktioner. För att tillsammans med civilsamhället skapa en riktning framåt bjöd förvaltningen under torsdagen in till samverkansmöte. Ett stort antal föreningar var representerade, bland annat den lokala PRO-organisationen.

– I den här förändringen är det väldigt viktigt att vi säkrar upp det som vi tycker fungerar väl i den nuvarande verksamheten och att vi därefter för en dialog kring hur vi kan utveckla, stärka upp och bli ännu bättre. Det är också viktigt att den fortsätter att vara till för alla, menade PRO-representanterna med bland andra Ing-Britt Andersson, Anders Lind och Majlis Johansson.

Artikelbild

| Ett 40-tal personer deltog i mötet. "Viktigt att säkra upp det som fungerar", menade ett antal representanter från PRO:s samorganisation i Kinda.

Under mötet stod fyra olika frågeställningar i fokus. Till att börja med fick deltagarna, uppdelade i sex olika grupper, svara på vad de uppskattar mest med den nuvarande seniorverksamheten.

– Det bästa är att det finns aktiviteter varje dag, att det finns sociala träffpunkter som är lätta att ta sig till och att det är en bra rehabåtgärd. Dessutom är det låga kostnader som gör att alla kan delta, svarade en av grupperna.

Vid flera av borden fanns även representanter från olika studieförbund.

– Vi är ju intresserade av att höra vad de som är här i dag har för behov. Vad kan vi göra för dem som inte ingår i kommunens uppdrag? Vi ska vara ett komplement och utifrån vad som kommer upp i dag kanske vi ser att det finns olika möjligheter, kanske i samverkan med andra, säger Eija Linghammar från Studiefrämjandet.

Artikelbild

| "Vi kommer inte att lägga ner några verksamheter", sa vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L) om de oro som uppkommit efter beslutet.

Nu ska vård- och omsorgsförvaltningen sammanställa materialet från samverkansmötet, något som därefter förmedlas ut till deltagarna. I början av oktober kommer ett nytt möte att äga rum

– Dels ska vi återkoppla till det som framkommer i dag men förhoppningsvis har vi, vid nästa möte, även hunnit att komma igång och etablerat samarbeten med olika studieförbund, föreningar eller volontärer, avslutar Björkman.