19-åriga Vendela Somvall vikarierar på Ydreskolan som ungdomscoach och stortrivs.

Det började med Sportis Camp i somras. Ett gratisläger för mellanstadieelever som är ett samarbete mellan Ydre kommun, SISU och Ung I Ydre. Vendela började en vecka innan och genomförde lägret. Eftersom den ordinarie ungdomscoachen Lottie Rääf skulle vara föräldraledig fick hon chansen att ta hennes roll.

Vad gör en ungdomscoach?

Artikelbild

| Vendela Somvall hänger gärna med Edvin Arvidsson och Nick Gustafsson i uppehållsrummet.

– Det är mycket möten. Tjänsten är ganska ny ändå och formas ännu. Det handlar om att sätta ungdomarna i fokus, skapa event, försöka få till deras önskningar i kommunen och prata. 

– Ibland är det helt fullt med ungdomar på mitt kontor då de har håltimme, skrattar Vendela. 

Hon är tacksam över att de känner att de kan gå till henne med olika svårigheter.

– Det kan vara något som bekymrar en ung person, som behöver någon som lyssnar. Exempelvis sociala medier som utgör en väldigt stor del av vår vardag idag. Det kan vara kärlek, prov, vad som helst egentligen. Jag kan lotsa dem vidare och finnas bredvid om de behöver.

Att bara vara 19 år och ha den här tjänsten har sina fördelar, anser Vendela och resonerar vidare. De unga vet att det bara var fyra år sedan hon själv gick där och har inte glömt hur det är. Det hade varit skillnad om hon hade varit ung för trettio år sedan då mycket såg annorlunda ut, betygssystemet till exempel. 

Ydre Kommun vågade satsa på Vendela, trodde på hennes förmåga och det känner hon stor glädje för.

Hon samarbetar med hälsoteamet på skolan där både skolsköterska och kurator finns för rådfrågning. De har tillsammans varit på utbildningsträffar om ANDTS- Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel. Då handlar det om missbruk i olika former. Hur man möter ungdomar i det, men också föräldrar och personal. 

Vendela sitter också i Ungdomsrådet där de har jobbat fram ett medborgarförslag om en fritidsgård i kommunal regi. 

– Det är viktigt att ha en säker mötesplats för ungdomar i dag, med en förebild. Kommunen är vidsträckt, på en fritidsgård skulle de kunna samlas och vara tillsammans.

Pulsprojektet är en annan satsning hon jobbar med nu. Det handlar om rörelse och hälsa, att aktivera ungdomarna.

Projektet drar igång torsdagen den 12 mars då Carolina Klüft kommer och föreläser. Allt avslutas med motionsloppet Bankvarvet i juni. Det blir också korta pulshöjande pass under lektionstid.

Hon avslutar med att citera mammalediga ungdomscoachen Lottie Rääf:

– Unga är inte framtiden. Unga är nu.