Söndagens extra visning av filmen, Händelser i Ydre,  där Sven-Inge Karlsson hade en framträdande roll, tillkom på allmän begäran. Apotekare Åke Johansson, aktiv i bogruppen berättar:

– Det kom in kunder på Apoteket och önskade att filmen skulle visas igen, som en hyllning. Sven-Inge kände jag bara som kund på Apoteket men mitt intryck var att han var en ärlig man utan olater. En enkel bonde som gjorde sitt bästa. I filmen upplevde jag att man kommer honom väldigt nära. Han bjöd på sig själv.

Åke berättar vidare:

Artikelbild

| Bengt Rääf hälsade alla besökare välkomna.

–Det är en väldigt vacker film. Det framkom en del kritik när den visades första gången. Att den fokuserat på ett fåtal personer istället för att belysa allt det positiva som finns i den här bygden, men det var inte syftet med filmen. Det var att skildra några händelser under en särskild tidsperiod. Det är en vacker film med mycket natur, men speciell är den, avslutar han med värme i rösten.

Producent Malla Grapengiesser kom för att se filmen tillsammans med sina filmskapande kollegor Alexander Rynéus och Per Bifrost. Bengt Rääf som är en annan huvudkaraktär i filmen, välkomnade besökarna och lämnade över ordet till Malla Grapengiesser:

– Det känns sorgligt och vemodigt när inte Sven-Inge längre är ibland oss. Klyschan Hjärtat på rätta stället har fått en ny lyskraft när man sätter den på Sven-Inge. Han var en genuin Ydrebo.

Familj, släkt, vänner, kollegor och andra Ydrebor bänkade sig  för att tillsammans minnas Sven-Inge.