Han är för tillfället föräldraledig men arbetar vanligtvis som kirurg på Universitetssjukhuset och träffar ibland barn som har resttillstånd efter felaktigt utförda omskärelser.

– Det är väldigt ovanligt att det blir allvarliga komplikationer efter omskärelser, men det är givetvis fruktansvärt när det blir det. Det som är upprörande är att vi har en lagstiftning och en myndighet som tillåter det här på pojkar. Få doktorer vill skära bort frisk vävnad på ett barn.

I sitt arbete på US opererar Johan Thorfinn bland annat barn med urinrörsmissbildningar och möter ibland föräldrar som vill att han även omskär barnen när han ändå opererar. Då kan det handla om barn som är i ettårsåldern. I den öppna dagkirurgin opereras inga barn under tre år.

Artikelbild

| I samband med att barn opereras för urinrörsmissbildningar vill vissa föräldrar att barnet ska omskäras samtidigt.

– Förr omskar vi inte barnen vid våra operationer. Jag brukar rekommendera föräldrarna att avstå för att man kan behöva ha förhuden som en reservdel när man ska reparera den här missbildningen. Men när de ändå vill att barnet ska omskäras hamnar jag i ett etiskt dilemma. Ska jag göra det när Socialstyrelsen säger att vi ska göra det, fast jag inte tycker att det är bra? Och om jag inte gör det är risken stor att de gör det hos någon som inte har lika bra operationsförutsättningar.

Han har själv skrivit debattinlägg för att väcka debatt. Han anser att politiker måste våga sticka ut hakan mer i frågan, han upplever att många inte vågar för att det finns en rädsla att det ska uppfattas som rasistiskt.

– Jag om någon är för ett mångkulturellt samhälle, det handlar inte om det. Men principiellt kan man jämföra med den lag som finns mot ingrepp på flickor. Ska vi använda samma argument som i de fallen, att sjukvården ska göra ingrepp på flickor för att minimera risken att det görs med en glasbit eller rakblad utan bedövning?

Rituella omskärelser har skapat desto större debatt inom läkarkåren, inte minst för att de yngsta barnen inte kan uttrycka sin vilja. Svenska läkarsällskapets delegation för etik har tidigare framfört att omskärelse strider mot FN:s barnkonvention och flera barnrättsorganisationer har framfört krav på ett förbud mot rituell omskärelse på pojkar. Även barnombudsmannen och Svensk barnläkarförening har riktat kritik och anser att omskärelse som genomförs utan att barnet har samtyckt bryter mot barnets mänskliga rättigheter och mot grundläggande medicinsk-etiska principer.