Efter att äldreboendet lades ner 2015 stod Granliden helt tomt fram till förra våren då en del av lokalen började användas av den intilliggande förskolan. 

Den nya verksamheten som ska bedrivas i de tomma lokalerna är ett skyddat boende för kvinnor och barn. På boendet får de den hjälp och stöttning de behöver för att kunna återgå till samhället.

Motala kommun har fått en underskrift på ett hyresavtal. Det blir under ledning av Erik som den nya verksamheten i lokalerna ska bedrivas. 

Erik arbetade som polis i tio år och stötte där på kvinnor som levde med våld i nära relationer. 

– Min erfarenhet var att man låste in eller lämnade de här kvinnorna ensamma utan stöd och det ville jag ändra på. Jag satte mig ner och diskuterade med en psykiatriker, läkare och socionom hur det perfekta skyddade boendet skulle se ut. Sedan startade jag upp verksamheten utanför Östergötland. 

Inledningsvis kommer det vara fem anställda, som jobbar om vart annat på boendet, som kommer kunna hjälpa omkring tio utsatta. 

– Vi hjälper de utsatta med nya identiteter och andra verktyg för att de ska kunna komma tillbaka in i samhället. De här personerna har mycket bagage med sig från sina tidigare utsatta livssituationer och de behöver hjälp med till exempel rättsligt stöd, arbetsträning och samtalsterapi, säger Erik. 

Verksamheten är i sin linda och ett exakt startdatum är inte satt. 

– Vi har ju redan klart med all formalia och rutiner, så får vi bara in möbler drar vi igång vid månadsskiftet. Men det är ju helt och hållet baserat på behovet, säger Erik. 

Granliden är till salu, men som det är nu har det nystartade företaget ingen möjlighet att köpa fastigheten. 

Enligt Anders Bengtsson, utvecklingsstrateg på Motala kommun, hyr företaget en tredjedel av fastigheten med köpoption på två år. 

– Förskolan som är inrymd kommer givetvis att finnas kvar. Avdelningarna är tydligt skilda från varandra. Även vid ett eventuellt framtida köp kommer förskolan att få finnas kvar men med en ny hyresvärd, så länge det behovet finns, säger Anders Bengtsson. 

Erik hoppas att företaget ska kunna köpa fastigheten så småningom. 

– Vi byggde upp verksamheten utanför Östergötland men hade en önskan att flytta närmare Motala. Då passade äldreboendets lokaler bra. Som det är nu har vi ingen möjlighet att köpa fastigheten, men vi hoppas i slutändan att kunna köpa den.

På frågan om huruvida företaget vidtagit åtgärder för eventuellt hotfulla situationer som kan uppstå, säger Motala kommun att företaget har en dialog med förskolan och att personal alltid finns på plats. 

– Det är brottsoffer inte gärningsmän som finns på boendet. Vi har inte haft någon incident där de utsatta på boendet blivit uppsökta av gärningsmannen, men vi har både personskyddsåtgärder och säkerhet vid byggnaden för att förebygga att hotfulla situationer ska uppstå, säger Erik. 

Han berättar vidare att han är imponerad över bemötandet när verksamheten presenterades för Tjällmoborna vid ett möte med det lokala byalaget. 

– Vilket mottagande det var. Alltså, det värmde i bröstet. De tog verkligen emot oss med öppna armar och genuin glädje kändes det som. 

Erik ser att verksamheten i ett nästa steg behöver förstärkas på olika sätt.

– Vi kommer behöva hjälp av eldsjälar med hjärtat på rätt ställe, riktiga medmänniskor som kan arbeta på timanställning. Även socionomer och företag som kan erbjuda arbetsträning till de boende behövs. Jag hoppas verkligen att den här satsningen ska fungera, men vi lever med kniven mot strupen, säger Erik.