Fullmäktige i Ödeshög har sagt ja till att förlänga serveringstillstånden på orten efter att Teodor Johansson (M) motionerat om saken. Hittills har "normaltiden" för serveringstillstånd alla kvällar före röd dag varit mellan 11 och 01, men nu förlängs tiden med två timmar.

– Ett steg mot  fler tillväxtmöjligheter för företagare och större frihet för invånarna, säger Teodor Johansson. Ödeshög ska vara en föregångskommun när det kommer till företagande och företagsklimat och då är dessa åtgärder för mindre regelkrångel och tillstånd en viktig del i arbetet. 

 

Hittills har restauranger och krogar i kommunen kunnat ansöka om tillfällliga förlängningar av serveringstillståndet.

– Det har kostat både tid och pengar, säger Teodor Johansson som hoppas att bifallet av motionen kommer att leda vägen framåt för fler motioner från kommunfullmäktiges alla partier med målet att skapa fler jobb och mer tillväxt i kommunen. 

 

Viss oenighet har funnits om beslutet inom kommunen. Socialnämnden ville avslå motionen. Teknik- och näringslivsförvaltningen som arbetar med näringslivsfrågorna i kommunen var däremot positiv till utökade tider utifrån aspekten näringslivsfrämjande åtgärder. 

– Ett fungerande nattlivs betydelse för tillväxten och en ökad trygghet är stor, skriver Teodor Johansson i motionen. Ökad tid på uteställen medför minskad tid på för- och efterfester och konsumtion av alkohol är säkrare på platser med uppsikt av professionell personal. Genom att öka tiden på uteställen ökar alltså tryggheten.