Det var efter att droger upptäckts i ett paket adresserat till mannen som en husrannsakan genomfördes i dennes bostad. Där hittades ett stort antal tabletter – och mannen, som vid en kontroll visade sig vara påverkad.