Skandalen med kirurgen Paolo Macchiarini, som utförde operationer med konstgjorda luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset (KS) samtidigt som han var anställd på Karolinska institutet (KI), skakade om Forskningssverige. Ingreppen på KS slutade med att två av tre patienter avled. Den tredje vårdas fortfarande på sjukhus i USA. Macchiarini avskedades och flera nyckelpersoner inom KI lämnade sina uppdrag.

Forskningen går snabbt framåt och det är oerhört viktigt att obeprövade behandlingsmetoder inte introduceras i sjukvården utan att det finns vetenskaplig grund för att använda dem, säger Olle Lindvall.

Han är professor i neurologi vid Lunds universitet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, och har utrett frågan om hur sjukvården ska hantera obeprövade behandlingsmetoder tillsammans med professor Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet.

Utredningens förslag går ut på att det skapas en nationell kommitté som ska bedöma de obeprövade behandlingsmetoderna. Dessutom föreslås ett antal riktlinjer för läkare och forskare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård.