– Vi har ärenden där jämnåriga kompisar tar kontakt med vuxna och berättar om vad som har pågått, efter det att vännen har blivit förd ut ur Sverige. Och när det gått så långt är svenska myndigheters möjlighet att hjälpa de utsatta barnen och ungdomarna väldigt små, säger Juno Blom, samordnade på det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat förtryck och våld, vid länsstyrelsen i Östergötland.

Nu vill länsstyrelsen att kompisar, som får veta i förtroende att deras vän är utsatt för övergrepp, ska känna att de kan få hjälp och stöd från vuxna som har ansvar att hjälpa den som är utsatt.

Stiftelsen Allmänna barnhuset har gjort en undersökning som visar att unga som är utsatta ofta vänder sig till någon jämnårig för att berätta. Juno Blom konstaterar att kompetensteamets erfarenhet är densamma.

Artikelbild

| Att avslöja en kompis förtroende kan vara svårt, men att inte göra det kan få förödande konsekvenser, säger Juno Blom, nationell samordnare i arbetet mot hedersvåld.

– Vi vill visa att vuxenvärlden och myndigheter förstår att det här är förtroenden som är tunga att bära på. Framför allt handlar det om ansvaret att hjälpa de barn och unga som är i en utsatt situation, men också avlasta jämnåriga kompisar, säger Juno Blom.

Budskapet i årets kampanj inför det kommande sommarlovet, som förs fram via affischer som kan sättas upp i skolor, på ungdomsmottagningar, hos polisen, socialtjänsten och på andra ställen, är att den som känner oro för en kompis måste våga berätta för någon vuxen. Att avslöja ett förtroende kan vara svårt – men att inte berätta kan leda till förödande konsekvenser, understryker Juno Blom.

– Det är oerhört viktigt att vi tydligt visar vilka följder det kan få om man håller ett sånt här förtroende för sig själv, säger hon.

Bara hittills i år har den nationella stödtelefonen, som länsstyrelsen i Östergötland driver, tagit emot 21 ärenden där barn och unga förts ut ur Sverige och hålls kvar mot sin vilja.

Juno Blom vill uppmana alla tjejer och killar, som inför sommarlovet och förestående resor känner en oro för att kanske hållas kvar i föräldrars hemland, utsättas för tvångsgifte eller någon annan sorts övergrepp, att berätta om sin oro. Och hon uppmanar också kompisar som vet något att berätta.

– Så länge ett barn eller ungdom är kvar här i Sverige, så finns det alla möjligheter att få hjälp. Vuxenvärlden och myndigheter är skyldiga att skydda barn, säger Juno Blom.

Hedersrelaterat våld och förtryck sker även inom Sveriges gränser och alla dagar på året, det visar det nationella kompetensteamets årsrapporter och vittnesmål från organisationer som stöttar hedersutsatta tjejer och killar. Men risken ökar i samband med sommarlovet. Familjer har möjlighet till utlandsresor och skolan, som vanligtvis är en stödpunkt för barn och unga, är ju stängd, beskriver Juno Blom.

I samband med länsstyrelsens kampanj för kompisstöd understryker hon vikten av att all personal i skolan, socialtjänsten, polisen och inom andra myndigheter är beredda på att berättelser om hedersvåld och förtryck kan komma – och att berättelserna kanske inte alltid är vad de först verkar vara.

– Jag känner till ärenden där ett barn kommer och berättar om en kompis som är utsatt, men i själva verket så pratar barnet om sig själv. De sonderar terrängen, kollar vad som skulle kunna hända om de skulle berätta för någon vuxen om vad de utsätts för. Rädslan för att berätta är ofta mycket stark, säger Juno Blom.