Redan hösten 2017 skrev MVT tidning att Anders Bengtson, utvecklingsstrateg på Motala kommun, bedömde att en uppgörelse mellan en köpare av Granliden och kommunen var nära. 

Trots att försäljningen i det närmaste var slutförd står fortfarande det gamla äldreboendets lokaler utan ny ägare.

Fastigheten ligger ute till försäljning. Lokalerna ska säljas av en mäklare till högstbjudande enligt ett nytaget beslut av kommunstyrelsen. 

Artikelbild

| Motala kommun

– Kommunen förhandlar just nu med en intressent, meddelar Anders Bengtson. 

Kommunen vill inte kommentera vilken typ av verksamhet eller inriktning som kan komma att bedrivas i lokalerna, det får den eventuella köparen informera om själv, säger Anders Bengtson. 

Granlidens lokaler stod sedan avvecklingen av äldreboendet 2015 länge tomt, men till våren 2018 renoverades delar av fastigheten för att kunna användas som en avdelning till den intilliggande förskolan, som pågrund av högt tryck på sina förskoleplatser krävde större lokalyta. 

Förskolans verksamhetschef Yvonne Larsen har tidigare meddelat att kommunen kan se ett behov av att använda Granlidens lokaler för förskoleverksamheten fram till hösten 2019. 

Artikelbild

| Ulrika Johansson

– Den nya eventuella köparen är fullt medveten om att bildningsnämnden har ett fortsatt behov av att hyra Granliden för sitt behov av barnomsorgsplatser och kommer låta dem göra det. Det blir en förutsättning i ett eventuellt köpeavtal, säger Anders Bengtson.