I januari 2017 enades samtliga landsting och regioner om en nationell strategi för att bli oberoende av inhyrd personal till 1 januari 2019. Målet är att max två procent av personalkostnaderna utgörs av inhyrd personal.

Region Östergötland har lyckats nå målet bra jämfört med andra landsting och regioner men nu ökar kostnaderna igen.

Fram till november 2018 uppgick kostnaderna till 111 miljoner kronor, varav 68 miljoner gick till läkare och 43 miljoner till sjuksköterskor.

När utfasningen började 2016 var kostnaden för bemanningsbolagen 102 miljoner kronor som sjönk till 80 miljoner under 2017.

– Det är väl ingen som ser det som lyckat att kostnaderna ökar men desto viktigare är det att hålla fast och följa upp det man har tagit beslut om, säger Kaisa Karro (S), ordförande i regionstyrelsen.

Region Östergötland var bland de första landstingen/regionerna att fasa ut hyrd personal efter ett beslut i september 2015. Två år senare har arbetsbördan ökat för sjukvårdspersonalen och regionen har haft svårt att behålla framför allt sjuksköterskor. Vårdplatser har stängt och vårdköerna blir allt längre.

Inom framför allt kirurgi och operation har verksamheten fått dispens för att hyra in specialistsjuksköterskor.

– Vi har aldrig levt i en illusion av att det kommer att vara noll men vi har sagt att vi måste bryta det beteende vi har haft, säger Kaisa Karro.

Enligt personaldirektören beror kostnadsökningen på att hyrbolag användes under sommarmånaderna.