– Linköping och Norrköping är kanske den mest intressanta tillväxtregionen i Sverige just nu. Därför är vi väldigt glada för att vi kan bilda ett näringslivsråd i Östergötland, säger Eva Hamilton, ordförande i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

IVA är en fristående akademi med kungen som beskyddare. Akademien har som uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling, till nytta för samhällets utveckling. Sedan tidigare finns regionala näringslivsråd på flera platser i Sverige. Nu bildas ett råd även i Östergötland. Ordförande blir Fredrik Gustafsson, professor inom sensorinformatik vid Linköpings universitet.

– Det här gynnar regionen. Även om vi ligger i framkant inom många områden så har vi ett stort behov av ett starkt nätverk. Till exempel kämpar vi med kompetensförsörjning och med att få kompetenta personer att stanna kvar i regionen, säger Fredrik Gustafsson som också är ordinarie ledamot av IVA.

Artikelbild

| Fredrik Gustafsson, LiU-professor och ordförande i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) nya, regionala näringslivsråd i Östergötland. Här tillsammans med IVA:s ordförande Eva Hamilton.

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin fördelar inte några pengar, i stället handlar det bland annat om ett mycket väl utbyggt kontaktnät.

Vad kan IVA göra för den här regionen?

– Östergötland är världsledande på en lång rad områden: Flyg, bilsäkerhet, avancerade material, visualisering och artificial intelligence. Dels handlar det om få Linköpings och Norrköpings forskare och företag och all deras kunskap till IVA, dels handlar det om att ge tillgång till IVA:s fantastiska nätverk. Nästan alla som bestämmer i Sverige är med i IVA. Det är politik, näringsliv och universitet, svarar Eva Hamilton.

I det nya näringslivsrådet ingår bland annat Marie Ekström Trägårdh från Linköpingsbaserade globala medicinföretaget Sectra, Lena Klasén från polismyndigheten och Lena Miranda från Science park Mjärdevi.

Artikelbild

| Representanter från Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och från Östergötland samlades för en bild på Linköpings slott när det nya näringslivsrådet bildades.

Med finns också tidigare Saab-vd:n Åke Svensson och fd generaldirektören för Luftfartsverket Thomas Allard.

Marie Ekström Trägårdh ser stora fördelar med näringslivsrådet.

– Vi vet ju att det finns mycket att utveckla inom sjukvården, med visualisering och artificial intelligence. Men man fortsätter ofta som man alltid har gjort inom sjukvården. Därför är det bra att de här frågorna diskuteras. Och så är det också bra att vi kan sälja våra produkter, säger Marie Ekström Trägårdh.

Lena Klasén på polismyndigheten konstaterar att det finns stora fördelar med att sitta med i rådet.

– Polisen behöver hänga med i utvecklingen. Vårt syfte är ju att lösa brott och hitta förövare och där behöver vi använda ny teknik. Därför deltar vi i många olika forskningsprojekt och samarbetar med universitet, säger hon.