Den största oppositionsgruppen liberalkonservativa Medborgarkoalitionen får 27,4 procent och vänsterkoalitionen Lewica 11,9 procent medan valkoalitionen PSL/Kukiz'15 hamnar på 9,6 procent.

Enligt de första beräkningarna av den privata tv-kanalen TVN24 har PIS en chans att vinna en majoritet i sejmen, som i valet 2015. Enligt tidningen Wyborczas mätningar har oppositionen fått fler röster totalt. Oppositionen får på grund av valsystemet ändå färre mandat i sejmen, enligt de första beräkningarna.

Valdeltagandet tros ha ökat från ungefär 50 procent 2015.

Polen kommer att fortsätta att utvecklas i en mer auktoritär riktning, spår Polenkännaren Peter Johnsson.

Med Kaczynski vid rodret har regeringen mött hård kritik från både oppositionen i landet och från EU. Polen har genomfört en rad förändringar i rättssystemet, däribland en reform som ger ökat politiskt inflytande över domstolarna.

Men PIS har också genomfört ekonomiska reformer som har gagnat många väljare. Regeringen införde ett omfattande barnbidrag 2016, som utökades i år. Många polacker anser sig ha fått det bättre ekonomiskt under Lag och rättvisas styre.

I valrörelsen har PIS lovat fler satsningar. En lag om skattefrihet för unga under 26 är aviserad till hösten. Löftena omfattar också en trettonde pensionsmånad och kraftigt höjda minimilöner.