Den största oppositionsgruppen liberalkonservativa Medborgarkoalitionen får 27,4 procent och vänsterkoalitionen Lewica 11,9 procent medan valkoalitionen PSL/Kukiz'15 hamnar på 9,6 procent.

Enligt tidningen Wyborczas mätningar har oppositionen fått fler röster totalt. Oppositionen får på grund av valsystemet ändå färre mandat i sejmen än PIS, som därmed ser ut att försvara sin egen majoritet från valet 2015.

Sejmen har 460 platser. Med det här resultatet tar PIS 239 av dem och de tre oppositionspartierna når 217 mandat, enligt de stora tv-kanalernas beräkningar.

Artikelbild

| Jaroslaw Kaczynski, ledare för styrande Lag och rättvisa, under ett tal i september.

Även högerextrema Konfederationen verkar ha klarat sig över femprocentspärren och kliver in i sejmen.

Genomför allt de sagt

TT: Vilken väg tar Polen med det här resultatet?

Polen kommer att fortsätta att utvecklas i en mer auktoritär riktning, svarar journalisten Peter Johnsson som bott i Warszawa i 40 år.
Man ska ta på allvar vad PIS har sagt i valrörelsen och vad som står i partiprogrammet. PIS kommer att fortsätta att stå emot propåer från EU och stå upp för det nationella självbestämmandet.
Man kommer att fortsätta med reformerna inom domstolsväsendet. Man kommer att fortsätta att byta ut "eliten" i samhället, den ekonomiska, den politiska och den kulturella. Man kommer att fortsätta på sin inslagna väg byggd på nationalistiska ideologi att bygga om hela det polska samhället.

Gynnade många väljare

Med Kaczynski vid rodret har regeringen mött hård kritik från både oppositionen i landet och från EU. Polen har genomfört en rad förändringar i rättssystemet, däribland en reform som ger ökat politiskt inflytande över domstolarna.

Men PIS har också genomfört ekonomiska reformer som har gagnat många väljare. Regeringen införde ett omfattande barnbidrag 2016, som utökades i år. Många polacker anser sig ha fått det bättre ekonomiskt under Lag och rättvisas styre.

I valrörelsen har PIS lovat fler satsningar. En lag om skattefrihet för unga under 26 är aviserad till hösten. Löftena omfattar också en trettonde pensionsmånad och kraftigt höjda minimilöner.

Föll på eget grepp

Hade oppositionen gjort som i valet till Europaparlamentet och gått ihop i en enda koalition hade Polen fått en ny regering efter det här valet. Men nu har de fallit på eget grepp och på egna inbördes stridigheter, säger Peter Johnsson till TT.

Att oppositionen inte kunde enas om att gå samman berodde enligt honom på taktiska överväganden, politiska skiljaktigheter och hur platserna på vallistorna skulle fördelas.

Valrörelsen har präglats av stark propaganda för PSI i den publika tv:n och radion, som främst når partiets kärnväljare.

Men det finns även fria medier – tidningar, magasin och kanaler, säger Peter Johnsson.