Inspektionen för vård och omsorg lät göra en utredning av läkarens egenförskrivning sedan det kommit in en anonym anmälan från ett apotek. Det visade sig att under en period av tre månader förra året hade läkaren hämtat ut 2 200 narkotikaklassade tabletter till sig själv. Detta motsvarade en daglig dos på 27 tabletter. Enligt FASS är en maximal dos av det aktuella läkemedlet åtta tabletter dagligen.

Läkaren uppgav att han led av ett kroniskt tillstånd och att en normal dos inte hade tillräcklig effekt. När han blev anmäld till IVO konsulterade han kollegor och började då ta ett läkemedel som inte är narkotikaklassat. Läkaren meddelade även att han framöver kommer att låta en specialist ordinera och förskriva de läkemedel han behöver.

IVO anser att läkaren har uppvisat brister i yrkesutövningen vid förskrivning av narkotiska läkemedel till sig själv och för detta riktar IVO kritik mot läkaren. IVO anser dock inte att läkaren lider av en sjukdom som påverkar honom i yrkesutövningen. Det finns enligt IVO ingen anledning att låta läkaren genomgå en prövotid.