– Det var ett mycket svårt beslut. Linköpings universitet har betytt massor för mig, här har jag lärt mig allt om akademin. Men det här jobbet var svårt att tacka nej till. Jag får ett helhetsansvar som rektor och VD för en intressant högskola, säger Roger Klinth.

Han utsågs till vicerektor 2016 och året senare blev han prorektor och LiU-rektorn Helen Dannetuns ställföreträdande. Klinths uppdrag har varit strategiska utvecklingsfrågor, kvalitet och digitalisering inom den pedagogiska verksamheten. Han är också ordförande i biblioteksstyrelsen, universitetspedagogiska centrumets styrelse och universitetets disciplinnämnd.

Han kom till Linköping som lärarstuderande inom samhällsämnen. Sedan gick han vidare med forskarutbildning på tema Barn. Hans forskningsområde har varit familjepolitik med fokus på pappaledighet. Senare blev han prefekt vid Tema-institutionen, 2012.

Vad måste universitetet göra i framtiden?

– Vi behöver rusta våra studenter för ett allt mer digitaliserat arbetsliv och göra universitetet tillgängligt för nya grupper av studenter. Vi är ett tydligt campus-universitet, och jobbar ganska lite på distans. Vi är bra på unga studenter men vi är sämre på personer mitt i livet som behöver en ny utbildning. Vi har också ett samhällsansvar att se till att universitetets kunskapstillgångar blir tillgängliga i samhället, inom näringslivet eller det offentliga.

Sedan lägger han till värdegrundsfrågorna om god forskningssed, att upptäcka och förebygga fusk inom utbildning och forskning. Och inte minst god arbetsmiljö, jämlikhet och jämställdhet.

– För att universitetet ska klara framtiden måste vi leva upp till alla våra större, strategiska mål. Men #metoo och #Akademiuppropet har varit en väckarklocka för alla lärosäten i Sverige. Arbetsmiljön och tryggheten för studenter, medarbetare och gästforskare är avgörande.

Vad är det som lockar med din nya tjänst?

– Det är helhetsansvaret som rektor. Ersta Sköndal Bräcke är en privatägd högskola och har lite snabbare processer än en statlig myndighet, inte minst när det gäller anställningar och upphandlingar. Dessutom intressanta utbildningar och starka forskningsprofiler inom samhällsvetenskap och socialt arbete, säger Roger Klinth.

Han minns när han klev av tåget i Linköping för första gången.

– Jag hade aldrig varit här förut. Och det gick ju ganska bra faktiskt! Vi kommer att bo kvar i Linköping, vi har våra sociala nätverk här och jag spelar musik i några band. Det blir svårt att upprätthålla om vi bor i Stockholm.

LiU har påbörjat processen för att kunna föreslå en ny prorektor till universitetsstyrelsen, som ska vara på plats i mars då Roger Klinth slutar.