Olyckorna inträffade i Ödeshög kommun, vid Stava i närheten av avfart 105. Strax innan klockan 15 drabbades en husbil av en däckexplosion. Långa köer bildades, vilket fick till följd att ytterligare en trafikolycka inträffade, med två personbilar inblandade.

– Det är en kökrock, olyckan inträffade som en direkt följd av ouppmärksamhet av trafikanterna, säger Mats Jansson, insatsledare.

Tre personer skadades vid olyckstillfället. Skadeläget är oklart. Ett körfält var avstängt och trafiken flöt långsamt förbi olycksplatsen. 

– Det blev långa köer. Från Vida Vättern till Ödeshög var det kö, säger Mats Jansson.

Både husbilen och de båda personbilarna fick sådana skador att de behövde bärgas från platsen. Räddningstjänsten var kvar fram till klockan 17:30. Då var det fortfarande en del köer på sträckan.

– Eftersom det blivit så långa köer tar det en stund innan det släpper, även fast hindren är avhjälpta, säger Mats Jansson.