Har du oturen att bli sjuk och behöver uppsöka en akutmottagning? I så fall tvingas du vänta längst om du väljer Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det är nämligen den akutmottagning i landet där väntetiden är som allra längst. Där får hälften av patienterna vänta i en timme och 47 minuter innan de ens får träffa en läkare. Och innan allt är över har de haft förmånen att spendera fyra timmar och 26 minuter i väntrummet.

Det framgår av Socialstyrelsens statistikdatabas där vem som helst, via myndighetens hemsida, kan söka väntetiderna på de 55 sjukhusbundna akutmottagningar som rapporterat in uppgifter under 2016.

Väntetiden kan jämföras med Gällivare sjukhus där det bara tar 16 minuter innan hälften har fått träffa en läkare och bara två timmar innan hela vistelsen är över.

Myndigheten räknar med så kallade "medianväntetider", där hälften fick vänta längre än den uträknade snittväntetiden. Den andra hälften fick vänta kortare tid.

För många samtidigt

TT: Fyra och en halv timmes väntan på Sahlgrenska, är det rimligt?

Nej, det är naturligtvis inte bra. Men vi har jobbat mycket med detta och nu under senvåren och hösten ser vi en rejält positiv trend som är mest uttalad för dem som har de längsta tiderna, de som läggs in, säger Tobias Carlson, chef för utvecklingen av de fyra olika mottagningar som ingår i Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Orsakerna till de långa väntetiderna är flera, säger han.

Det är en kombination av saker. En orsak är det som vi kallar "crowding", att väldigt många patienter söker samtidigt. En annan är den internationella trend som finns i hela västvärlden, att allt fler söker akutvård. I andra änden finns problem med att få tag på lediga vårdplatser, vilket innebär att de blir kvar på akuten där de behöver vårdas av akutpersonalen, säger Tobias Carlson.

Raljant ton

En annan orsak, säger han, är att akuten i dag gör så mycket mer än vad som gjordes för tio år sedan, saker som bör göras inom en viss tid.

Det är ju i grunden positivt, att vi kan göra mer, exempelvis vissa tidskritiska röntgenundersökningar, säger Tobias Carlson.

TT: Behövs fler vårdplatser?

Nej, det skulle jag inte säga generellt, men vi behöver öppna dem som vi i dag håller stängda på grund av personalbrist. Det är ett problem vi har.

TT: Kommer Sahlgrenska hamna i botten även 2017?

Jag vet inte. Men vi arbetar brett och vi har sett en mycket kraftfull förbättring.

TT: Söker många akutvård i onödan?

Det finns ibland en raljant ton, även i akutsjukvården. Men det är lätt att säga i backspegeln, när man har facit hand. Vi försöker lotsa patienter rätt, men det är inte lätt. Man söker ju inte vård för skojs skull, säger Tobias Carlsson.