På måndagen framfördes kritiken av Aktionsgruppen Rädda Vättern (Arv) vid ett möte på länsstyrelsen.

– Länsstyrelsen i Östergötland ställer sig i princip positiv till försvarets ansökan i sitt remissyttrande. Det har gjort oss besvikna. Alla berörda kommuner i Östergötland har sagt nej och länsstyrelsen i Jönköpings län är inte alls så förbehållslöst bejakande som Östergötland, säger Johan Elwing, ordförande för Arv.

Han, Rune Olsson och Claes-Göran Österlund mötte tre företrädare för länsstyrelsen, däribland länsrådet Magnus Holgersson.

Artikelbild

– Vi fick höra att länsstyrelsen bara har att ta hänsyn till gällande lagar och regelverk. Vi har all respekt för det, men vi tycker också att den breda folkopinionen borde finnas med i länsstyrelsens yttrande och det framförde vi. Särskilt som det går att hitta saker i regelverken som inte är anpassade till den tid vi lever i nu.

Var det en lyckad uppvaktning?

– Ja, så tillvida att jag upplever det som att länsstyrelsen fick en aha-upplevelse att man kanske kan jobba på ett annat sätt med sådana här frågor Det går att formulera beslut på att annat vis.

Johan Elwing menar att medborgare saknar förtroende för myndigheter i hur man tar tillvara på deras oro och åsikter i en fråga som denna.

Folk får, säger Johan Elwing som exempel, inte tvätta bilen på sin egen garageinfart medan försvaret genom flygets skjutövningar får fortsätta att skita ner i en drickvattenreservoar som Vättern och göra det i kraftigt ökad omfattning.

– Länsstyrelsens företrädare var helt klart bekymrat över den brist som förtroende som följer av sådant här.

Vad har länsstyrelsen i Jönköpings län sagt?

– Att under en kortare övergångsperiod är den bredd att tillåta viss utökning, men på sikt vill länsstyrelsen få bort skjutningarna från sjön.