mjölby

Ann-Marie Karlsson efterträder Leif Larsson (Posk) som tidigt på hösten gav besked om att han inte stod till förfogande för en ny fyraårsperiod.

– Jag känner mig klar med kyrkorådet men inte med holdingbolaget. Uppdraget för mig som kyrkorådsordförande var att få fem pastorat att komma ihop på ett bra sätt till ett pastorat. Det är genomfört och jag har lagt ner mycket tid på detta arbete. Vad skulle jag göra en kommande mandatperiod? Jag har inte sett någon klar visionsbild framför mig, säger Leif Larsson som framhåller vilket gott samarbete han haft med kyrkoherde Fredrik Lennman i formandet av det nya pastoratet.

Leif Larsson fortsätter gärna som ordförande för pastoratets holdingbolag om han får det förtroendet. Bolagsstämman hålls i april.

Även för holdingbolaget, som befinner sig i ett uppbyggnadsskede, är mandatperioden fyraårig.

Det nya kyrkorådet valdes på kyrkofullmäktiges decembersammanträde.

Kyrkorådet består av 13 ledamöter varav kyrkoherden är självskriven.

Posk, som vid höstens kyrkoval blev den största nomineringsgruppen med tio av kyrkofullmäktiges platser, har fyra platser i kyrkorådet. De innehas av Py Jönsson, Mantorp, Siv Montelius, Boxholm (ny), Christoffer Niklasson, Mantorp (ny), samt Mattias Ståhlberg, Östra Tollstad, som valts till vice ordfröande.

S har tre platser; Anne-Marie Karlsson, Skänninge, Monika Axell, Väderstad och Marianne Zäll, Mjölby.

C företräds av Gunni Karlsson, Ödeshög, och Georg Johansson, Skänninge.

Resterande tre platser är spridda på lika många grupper; Gun Oscarsson, Boxholm (Borgerligt alternativ), Berith Greck Ånell, Mantorp (En levande kyrka i tiden) och Lars-Göran Bonander (ny), Ödeshög (SD).

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter följdes gnisselfritt. När det kom till val av ersättare blev det däremot oenighet om vilka principer som skulle följas och ett par voteringar förekom.

Tidningen sökte på torsdagen förgäves Anne-Marie Karlsson för en kommentar till hennes nya roll. Hon är 55 år, utbildad socionom och arbetar som sådan hos Linköpings kommun. Hon har den gångna valperioden varit vice ordförande i kyrkorådet, ordförande i Skänninge församlingsråd och sjunger i Skänninge kyrkokör.

Att det runt sammanträdesbordet är av underordnad betydelse vilket parti/nomineringsgrupp som man representerar märks på Leif Larsson kommentar till valet av ny ordförande.

– Hon har väldigt goda förutsättningar att göra det här mycket bra.