Lil Karhola-Wettergren har sina rötter i Östergötland. Här tog hon studenten och här förvaltade hon mellan åren 1983 och 2003 familjegodset Horns Väsby i Östergötland. Åren fram till dess tillbringade hon till stor del i företagsvärlden. Hon har till exempel med sitt första barn, Christina, som försöksobjekt utvecklat med driftspersonalen på Pauliströms Pappersbruk världens första engångsblöja.

25-årig domare

Men tidigare i livet, 1943, tog hon studentexamen vid Linköpings högre allmänna läroverk och senare jur kandexamen vid Uppsala universitet. Hon har tjänstgjort vid domsagan i Vänersborg och på sin 25-årsdag satt hon domare vid tinget i Tångelanda. Eftersom hon var intresserad av skattejuridik tjänstgjorde hon också en kortare tid vid länsstyrelsen i Vänersborg.

Men Lils kunnande behövdes i familjeföretaget Pauliströms pappersbruk och 1949 flyttade hon med maken Ola till Stockholm, där bruket hade sitt huvudkontor. Lil tog sig an försäljningen av cellulosavadd, som användes både på sjukhus och som babyvadd och som då i krigstider var en bristvara.

Kända varumärken

Lil Wettergren intresserade sig mycket också för mjukpapperstillverkningen och engångsprodukter, och så småningom fick hon ansvar för brukets administrativa ledning. Hon utvecklade företaget till ett modernt tissuebruk och inledde samarbete med två andra familjeföretag i branschen, Långasjönäs och Nättraby. Försäljningsbolaget Cellva grundades och välkända varumärken skapades.

1965 såldes Pauliström till Modo och Domsjö. I Modo fortsatte Lil Wettergren som chef för Pauliström under ett par år, men övergick så småningom till konsultverksamhet i sitt nyskapade företag Paper-Lil AB.

Första kvinnan

Under 1970-talet satt hon som första kvinna i styrelsen för ett börsnoterat företag. Hon invaldes i dåvarande Husqvarna Vapen AB och därefter i Modo. Såsom första kvinna i en bankstyrelse satt hon i Götabanken.

1981 gifte hon sig med Arvo Karhola, vide vd för Tampella i Finland och paret bosatte sig i Helsingfors. Efter Arvos bortgång 2003 återvände Lil till Sverige och Stockholm.

80-årsdagen firar hon i Stockholm tillsammans med sina barn och barnbarn.