Det var ett 47 år gammalt avloppsrör av betong som gav vika, och vattenmassorna orsakade ett stort slukhål mitt i vägen. Röret är stort, 1,2 meter i diameter, och för med sig avloppsvatten från halva Linköping den sista biten in till reningsverket.

– Vi filmar ledningar varje år, men vi har 140 mil ledningsnät och det är väldigt svårt att veta var läckor ska uppstå. Det handlar inte bara om ålder på ledningarna, utan om en massa omständigheter som till exempel syretillgång. Det här röret hade kunnat hålla i 100 år under andra omständigheter och det låg inte i våra närmaste planer att byta ut det, berättar Anna Lövsén, affärsområdeschef för vatten och avlopp på Tekniska verken.

Nu ska avloppsvattnet pumpas förbi platsen i en tillfällig ledning och röret ska lagas. Enligt den första prognosen skulle detta vara klart till helgen, men Anna Lövsén tror nu att det kan dröja en bit på nästa vecka innan trafiken släpps på igen. Detta trots att Tekniska verkens personal arbetar med läckan dygnet runt.

Det pågick vägarbeten på Kallerstadsleden när slukhålet uppstod. Kan det ha orsakat läckan?

– Nej, det tror vi inte. Det var tidens tand helt enkelt, säger Anna Lövsén.

Trafiken på Kallerstadsleden är nu avstängd i båda riktningar mellan Gumpekullarondellen och Södra Oskarsgatan. Sträckan mellan Industrigatan och Södra Oskarsgatan är inte påverkad av avstängningen.

25 000 bilister kör varje dag på Kallerstadsleden och de måste nu välja andra vägar. Det förväntas leda till köbildningar på flera håll.

– Runt Tullrondellen och på Industrigatan/Järnvägsgatan kommer det att bli mycket trafik. Men det kommer också att påverka till exempel E4 – där det dessutom pågår vägarbeten – Drottninggatan, Lambohovsleden, Saabrondellen och Braskens bro. Det är ju platser där det redan innan det här hände är trångt i rusningstrafiken, säger Ulf Johansson Lorin, avdelningschef för stadsmiljö på Linköpings kommun.

Särskilt Tullrondellen kan vara klokt att om möjligt undvika på morgnar och eftermiddagar.

– Det vore jättebra om de som kan cykla eller åka buss gör det. Eller försöker åka på andra tider än under rusningstrafik, säger Johansson Lorin.

Tekniska verken lägger årligen 40–50 miljoner kronor på att underhålla och byta ut ledningar. Enligt vd Anders Jonsson kommer företaget att satsa ännu mer på detta framöver.

När avloppsröret vid Kallerstadsleden är lagat kommer en längre sträcka att fodras in med ett nytt skikt, så kallad relining.