Ju tidigare det upptäcks att en elev behöver extra stöd desto bättre är det. Med fler lärare i klasserna ska det förhoppningsvis bli lättare, resonerar den styrande majoriteten. Den satsning som Koalition för Linköping nu presenterar ska öka lärartätheten i lågstadiet med i snitt tre lärare per lågstadium.

– Vi ser det här som ett stort kliv mot att så småningom införa ett generellt tvålärarsystem i klasserna F till tre. säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Det handlar om pengar från staten. Utslaget på samtliga svenska kommuner skulle det ge Linköping 28 miljoner vilket, enligt Björneke, motsvarar 56 lärartjänster.

Artikelbild

Men barn- och ungdomsnämnden nöjer sig inte med den summan. Totalt har nämnden sökt 40 miljoner.

– Om det finns kommuner som av någon anledning inte kan ta emot pengar så kan vi göra verkstad av dem, säger han.

Kravet som statsmakterna har är att de kommuner som får ta del av statsbidraget också ska kunna visa att man anställt lärare. Pengarna kan alltså inte användas för att finansiera en redan befintlig organisation.

Att satsa mer på skola och utbildning var löften som de flesta partier kom med inför valet 2014. Koalition för Linköping har så här långt i mandatperioden presenterat en lönesatsning på, framförallt, lärare i grundskolan. Men det handlade inte om ett generellt lönelyft för alla lärare utan en satsning på lön utifrån prestation, förklarade ordförande i personalutskottet Daniel Andersson (FP) i våras när det hela presenterades.

Artikelbild

| Skydd. I en sprillans ny skola gäller skoskydd på. Även för Jakob Björneke (S) kommunalråd och högst ansvarig för grundskolan i Linköping.

När nu lärartätheten ska ökas i Linköping är det inte pengarna som är den svåraste svåraste utmaningen. Det är att hitta lärarna.

Men Jakob Björneke är inte orolig för att Linköping inte ska kunna uppfylla sitt löfte till statsmakterna.

– Det är sant att det är lärarbrist. Men Linköping är en attraktiv kommun att jobba i och jag tror att många lärare vill söka sig hit. Vi försöker att bli ännu mer attraktiv genom att visa att vi satsar på skolan. Jag tror att det gynnar både Linköping och läraryrket generellt, säger han.