Den 65-ȩrige mannen har vid ett flertal tillfȨllen mellan 2006 och 2008 haft mer Ȩn 150 stycken barnpornografiska bilder pȩ sin dator som han ocksȩ delat med andra via chattar. Han har dessutom tagit emot Ɇver 1000 barnpornografiska bilder och haft dem pȩ sin dator. Under samma tid har mannen Ȩven spridit tre barnpornografiska filmer.

I domen stȩr det att mȩnga av bilderna skildrar barn som utsȨtts fɆr sȨrskilt hȨnsynslɆs behandling. Men det Ȩr speciellt filmerna, som skildrar grova Ɇvergrepp pȩ smȩ barn, som gɆr att brottet betraktas som grovt.

TingsrȨtten bedɆmer att mannen gjort sig skyldig till brottet men pȩ grund av en utdragen utredning bestȨms pȩfɆljden till villkorlig dom och 30 000 kronor i bɆter i stȨllet fɆr fȨngelse.