Det är en åklagare vid Ekobrottsmyndigheten som har åtalat 74-åringen för att inte ha upprättat bokföringen inom rätt tid. Till följd av detta har inte företagets ekonomiska resultat kunnat bedömas. Åklagaren har också väckt talan om företagsbot. Han anser att det företag som 74-åringen varit företrädare för ska betala 50 000 kronor i företagsbot.

I förhör har 74-åringen nekat till brott.