Mannen fick sitt körkort återkallat efter en trafikolycka där en fotgängare var inblandad. 87-åringen hävdade att fotgängaren troligen gick mot rött ljus och påtalade att han haft körkort i 50 år och aldrig drabbats av något liknande. I februari i år beslutade Transportstyrelsen att avslå mannens ansökan om körkortstillstånd.

Transportstyrelsen påtalade att mannen har så stora synfältsdefekter att han av det skälet inte kan få körkortstillstånd. Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Linköping. Domstolen anser inte att de omständigheter som 87-åringen anfört om trafikolyckan kan vägas in vid bedömningen. Enligt Förvaltningsrätten uppfyller mannen inte de medicinska kraven för körkortsinnehav.