Den påstådda våldtäkten skedde i ett hotellrum i Linköping den 20 december förra året. Två män, 29 och 30 år gamla, förgrep sig enligt åklagaren på en kvinna som på grund av sömn och berusning befann sig i en särskilt utsatt situation. 30-åringens sperma fanns på offret.

Den 14 juni i år dömde Linköpings tingsrätt 29-åringen och 30-åringen till fängelse i två år, respektive två år och fyra månader. Domen överklagades dock till Göta hovrätt som i en dom den 22 augusti i år valde att frikänna de bägge männen.

Enligt hovrätten innehöll kvinnans berättelse ”en del moment som framstår som svårförklarliga”. Det gällde bland annat hennes uppgifter om att hon vid upprepade tillfällen växlade mellan sömn och total vakenhet. Hovrätten ansåg att det var oklart vad som inträffade i hotellrummet den aktuella natten och friade även 30-åringen trots förekomsten av sperma.

Assistentåklagare Johanna Pettersson Rajer är missnöjd med domen och har försökt att förmå Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum att överklaga domen mot 30-åringen till Högsta domstolen. Åklagaren anser att hovrättens beviskrav är "helt orimliga" och menar att den tekniska bevisningen borde ha räckt för att döma 30-åringen.

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum anser dock inte att det finns någon anledning att överklaga domen till högsta instans. Överåklagare Mikael Björk skriver i beslutet att Högsta domstolen i flera domar redan har redogjort för sin syn på bevisvärdering i sexualbrottsmål.