Enligt chefsåklagare Eva Nemec Nordh skedde brottsligheten mellan den 1 maj och den 14 september förra året. Den 19-årige mannen ska ha utsatt banktjänstemannen för störande kontakter och bland annat ringt på hennes privata telefonnummer vid ett stort antal tillfällen – även under kvällstid. 19-åringen ska även ha sökt upp kvinnan på hennes arbetsplats vid flera tillfällen – och det även efter att hans engagemang på banken blivit avslutat. Vid ett tillfälle fick polisen avhysa 19-åringen från banken.

Enligt chefsåklagaren fortsatte 19-åringen att kontakta banktjänstemannen trots att hennes chef förklarat att kontakterna var ovälkomna. Flera av samtalen var, enligt den stämningsansökan som nu har lämnats in till Linköpings tingsrätt, förda i hotfull ton. 19-åringen förklarade i meddelanden att han visste var kvinnan bodde eller var hon tillfälligt vistades – vilket enligt åklagaren innebär att tonåringen fysiskt måste ha följt efter henne.

Enligt chefsåklagaren var 19-åringens beteende hänsynslöst och varje gärning var, enligt henne, ett led i en upprepad kränkning av banktjänstemannens integritet.

I förhör har 19-åringen medgivit händelseförloppet. Han anser dock inte att han gjort sig skyldig till något brott.

Åklagaren har begärt att den åtalade mannen ska genomgå en mindre sinnesundersökning – en så kallad paragraf 7-undersökning.

Straffet för olaga förföljelse är fängelse i högst fyra år.