Måndag klockan 11 hade de kallat till pressträff i stadshuset. Uppslutningen var god, nyfikenheten stor och besvikelsen påtaglig när Niklas Borg (M) deklarerade att politiken får vänta ännu någon vecka.

– Vi är färdiga med det politiska programmet, vi kommer dock inte att presentera det i dag. Det är för att det inte ska bli för mycket information på en gång. Vi återkommer till det om någon vecka, sa han.

De fyra verkar dock vara överens. Partiernas talespersoner talade alla om hur nära de står varandra.

Artikelbild

– Vi har haft ganska lätta samtal, det har inte funnits några stora slitningar kring värdegrund eller i vilken riktning Linköping ska utvecklas, sa Niklas Borg.

De fyra – Niklas Borg, Muharrem Demirok, Sara Skyttedal och Åsa Wennergren – uppträder än så länge som talespersoner för respektive parti eftersom de ännu inte blivit valda till kommunalråd.

– Våra respektive partiorganisationer har gått in i personvalsprocessen och den kommer att ta lite tid, sa Niklas Borg.

Centern är dock redan klara – se separat artikel.

Artikelbild

| Niklas Borg (M), Muharrem Demirok (C), Åsa Wennergren (L) och Sara Skyttedal (KD).

Även Muharrem Demirok stämde in i hyllningskören.

– Vi har en gemensam syn och sakfrågorna har gått ganska lätt. Miljöfrågor är väldigt viktiga för Centerpartiet, men vi har också känt ett starkt stöd i de frågorna från våra allianskamrater, sa han.

Liberalernas Åsa Wennergren lyfte fram skolan.

– Vi inom Liberalerna gick framför allt till val på att öka kvaliteten inom skolan. Det gäller främst lärarnas arbetssituation och det utanförskap som finns i skolan. Det tycker jag att vi fått gehör för, sa hon.

Minsta parti i denna Allians är Kristdemokraterna och Sara Skyttedal fick ordet sist:

– Allians för Linköping har fått ett mandat från väljarna som är närmast unikt för de stora städerna i Sverige. Det känns jätteroligt att vi kan ta ansvar för Linköping tillsammans, sa hon.

Alla frågor om hur partierna klarat av att enas förblev obesvarade. Exempelvis lovade KD före valet att sluta bygga dyra idrottshallar och att skatten ska sänkas med en krona.

Även om inte namnen på kommunalråden är klara så är det klart hur makten ska fördelas mellan partierna. Moderaterna är störst av de fyra och får därför maktpositionen som kommunstyrelsens ordförande.

Centern är näst störst och får utse det kommunalråd som får ansvar för samhällsbyggnad. Centern får också den kombinerade posten som kommunfullmäktiges ordförande och borgmästare.

Liberalerna utser det kommunalråd som ska ansvara för utbildning.

Kristdemokraterna får posten som förste vice ordförande i kommunstyrelsen.