Det var i slutet av september som en elev blev slagen i ansiktet på en fest i folkhögskolans lokaler. Eleven fick ett djupt sår vid ögat och fördes till akuten där såret syddes med sju stygn. Eleven polisanmälde händelsen. Den polisanmälda eleven gjorde en motanmälan om nödvärn eftersom han ansåg sig ha slagit i självförsvar.

Annika Bodelius, skolans rektor, utredde händelsen omgående men vissa detaljer blev svåra att reda ut. Troligen hade den misshandlade eleven på något sätt rört vid den andra eleven innan slaget kom, men det var oklart hur. I alla fall uppfattade eleven som slog situationen som hotfull och han uppgav att det var därför som han reagerade så som han gjorde.

Efter utredningen bedömde Annika Bodelius att eleven som utdelade slaget agerat i strid med skolans ordningsregler och värdegrund. Hon beslutade att stänga av eleven från utbildningen och han fick inte heller bo kvar på skolans internat. Beslutet togs i samråd med skolans ledningsgrupp som ställde sig bakom beslutet.

Artikelbild

| Slutar. Rektor Annika Bodelius lämnar sin tjänst.

Den avstängda eleven överklagade rektors beslut till skolans styrelse, det vill säga till Regionutvecklingsnämnden, RUN. Det är Region Östergötland som äger och driver Lunnevads folkhögskola i Vikingstad och RUN är skolans styrelse. Dagen före julavslutningen beslutade RUN att den avstängda eleven får sin utbildningsplats på Lunnevads folkhögskola tillbaka. Man ville hellre fria än fälla.

Rektor Annika Bodelius anser att beslutet om avstängningen hon tog tillsammans med skolans ledningsgrupp var riktigt. Därför tar hon nu konsekvensen av RUN-s beslut och slutar som rektor.

– Det är med tungt hjärta som jag slutar. Men för att kunna vara ansvarig för en skola med 180 elever varav nästan 100 bor på skolan, måste jag veta att jag kan agera och fatta beslut utifrån skolans ordningsregler och värdegrund, säger Annika Bodelius.

Det här beslutet har väckt starka känslor på skolan och många elever reagerar. En av dem är Klara Nilsson, som också är sammankallande för skolans genusgrupp med cirka 50 medlemmar.

Artikelbild

– Jag är väldigt besviken över beslutet och känner mig otrygg på skolan. En elev grät när beslutet lästes upp. Vår skola har ordningsregler och värdegrund och nu går politikerna i skolans styrelse emot detta genom att ändra rektors beslut, säger Klara Nilsson.

Hon är också ledsen över att rektorn slutar. En annan elev ur genusgruppen har tagit initiativ till en namninsamling för att visa sitt stöd till rektorn.

– Ungefär 80 elever har skrivit på. Varför ska vi ha ordningsregler om dessa inte respekteras? Vi har också skrivit ett brev till skolans styrelse och ska skicka det tillsammans med listan till RUN, säger Klara Nilsson.